Candidates Name Sex Age Category Party Name Vote Secured
General Postal Total
Over Total Electors In Constituency Over Total Votes Polled In Constituency Total Electors
Kiran Prem Kumar Rodge (Patankar) F 53 SC BSP 94991 60 95051 5.667020019 9.047065184 1677266
Krupal Balaji Tumane M 48 SC SHS 519214 678 519892 30.99639532 49.48392771 1677266
Mukul Wasnik M 54 SC INC 343886 215 344101 20.51558906 32.75193503 1677266
Ganesh Bapurao Patil M 32 SC GGP 6219 3 6222 0.370960837 0.592217226 1677266
Chaware Maya Namdeo F 44 SC SP 2681 1 2682 0.15990308 0.255275892 1677266
Naresh Mahadeo Patil M 43 SC BMUP 2839 2 2841 0.169382793 0.270409698 1677266
Pankaj Sewakram Masurkar M 35 SC HJP 1450 3 1453 0.086629074 0.138298237 1677266
Pratap Goswami M 49 SC AAAP 25837 52 25889 1.543523806 2.464145254 1677266
Com. Bandu Ramchandra Meshram M 46 SC CPIM 1602 0 1602 0.095512578 0.152480231 1677266
Dhimati Vidya Kishor Bhimte F 45 SC APoI 3631 3 3634 0.216662116 0.345888364 1677266
Sandesh Bhivram Bhalekar M 64 SC AIFB 2424 0 2424 0.144520905 0.230719151 1677266
Dr. Sunilbhau Vishwanathji Narnavre M 41 SC RPI(KH) 2309 1 2310 0.13772413 0.219868498 1677266
Dr. Sandeep Natthuji Nandeshwar M 53 SC BBM 2638 2 2640 0.157399005 0.251278283 1677266
Khobragade Chandrabhan Jairam M 47 SC IND 2925 0 2925 0.174390943 0.278404916 1677266
Gurudas Uddhav Bawane M 38 SC IND 3417 2 3419 0.203843636 0.325424413 1677266
Goutam Shriram Wasnik M 39 SC IND 6352 1 6353 0.378771167 0.604685959 1677266
Dongre Ashok Namaji M 52 SC IND 3999 0 3999 0.238423721 0.38062949 1677266
Tumane Gopal Ajabrao M 35 SC IND 6303 1 6304 0.375849746 0.600022082 1677266
Prof. Dr. Natthu Madhao Lokhande M 65 SC IND 4756 0 4756 0.283556693 0.452681634 1677266
Nilesh Mahadeo Dhoke M 43 SC IND 2535 2 2537 0.151258059 0.241474623 1677266
Rahul Sheshraoji Meshram M 39 SC IND 1189 0 1189 0.070889173 0.113170409 1677266
Rahulkant Alias Ramesh Sinha M 61 SC IND 1542 0 1542 0.091935328 0.146769361 1677266
Lokhande Ganesh Haibatrao M 44 SC IND 1735 0 1735 0.103442149 0.165139326 1677266
None Of The Above NOTA 4804 12 4816 0.287133943 0.458392504 1677266